Klub

Klub Živo-Bytí.cz

Je určen všem lidem, kteří se chtějí aktivněji zapojit do procesu změn ve svém okolí a využít přitom i podporu dalších podobně smýšlejících lidí. Věříme, že vzájemnou spoluprací máme možnost vytvořit věci, které by se osamoceným jedincům povedly jen s velkou námahou.

V dnešní "facebookové době", kdy se toho více namluví, než v realitě vytvoří, je důležité, aby lidé měli možnost se osobně setkat. Proto všem nabízíme tento portál jako prostředek, který jim umožní najít další podobně smýšlející lidi ve svém okolí. Tohle je pouhý základ, vše další záleží na vnitřní touze jednotlivců a jejich odhodlání dosáhnout požadovaných pozitivních změn.

Činnost Klubu

Vše, co na tomto portálu najdete, je pouze "inspirace", kterou lidé mohou a nemusí přijmout, případně v diskuzích mohou hledat vhodnější řešení. Přesto však předkládáme určitá témata, o kterých jsme přesvědčeni, že k pozitivním změnám povedou:

  • Podpora principů občanské společnosti
  • Podpora českých a moravských výrobců a zemědělců
  • Podpora ekonomické soběstačnosti jednotlivců, komunit i obcí
  • Podpora alternativních energetických zdrojů a technologií

 

Vize Jak se stát členem Klubu? Pravidla Klubu

 

Vize Jak se stát členem Klubu? Pravidla Klubu Časté dotazy

Spolupracujeme

 


          .