Ochrana osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají  uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel  portálu Živo-Bytí.cz zpracovával  poskytnuté osobní údaje v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo  poskytování tohoto obsahu jiným osobám, a dále včetně správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu provozování portálu Živo-Bytí.cz.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při registraci uživatele, při níž uživatel potvrdil souhlas se zpracováním údajů. Takto získané osobní údaje se používají pouze k účelům, k nimž je uživatelé poskytli.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktuje na info@zivo-byti.cz.

Spolupracujeme

 


          .