Pravidla klubu

 

Pravidla Klubu by měla být jednoduchá, přirozená a co nejméně omezující:

1. Spolupráce, lidskost a respekt vůči ostatním

Nemusíme jít vždy stejnou cestou, ale směřujeme ke stejnému cíli - zajištění základních životních potřeb tak, abychom postupně přestávali být závislí na Systému. Staneme se tím méně vydíratelní a pokud se společenské prostředí výrazně nezmění, nebudeme muset být otroky na trhu práce. Vnímejme tedy s větším pochopením odlišné postoje a respektujme odlišné názory. Nic nám nebrání vyzkoušet různé postupy a sdělujme si své zkušenosti. Je proto zbytečné a pro dosažení cíle kontraproduktivní nejenom na tomto portálu používat vulgarity a urážky. Ty jsou vždy a pouze informací o stavu toho, kdo napadá, nikdy však o tom, kdo je napadený. Hledejme tedy spíše to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje.

2. Žádná levice, žádná pravice

Jsme si vědomi toho, že umělé rozdělování na levici a pravici je přežitkem minulosti a jen vyvolává - často záměrně - konflikty mezi lidmi. Pro novou dobu by měla platit zcela jiná pravidla - jednoduchá, srozumitelná komukoliv a přirozená, vycházející z logiky "zdravého selského rozumu". Taková odpovídají OBČANSKÉ CESTĚ, kterou podporujeme.

3. Hledání řešení namísto pitvání se v problémech

Problémů je kolem nás mnoho a naše úloha by měla být v tom, abychom je řešili. V blízké budoucnosti pak hledejme takové postupy, které jim budou předcházet. Než stálé hledání lepších léku je lepší prevence. Neztrácejme drahocennou energii a čas popisováním problémů a hledáním viníků, kteří je způsobili. Je nás mnoho, dejme hlavy dohromady a řešení problémů zcela jistě nalezneme. Nebojme se zkoušet různé postupy a bude-li shoda, pokračujme v těch, které se osvědčí.

4. Podpora domácích firem, výrobců a zemědělců

Podporou domácí ekonomiky podporujeme hlavně sebe - čím více si budeme schopni vypěstovat a vyrobit vlastními silami, tím méně budeme závislí na dovozu. Lépe si budeme moci pohlídat kvalitu a postupně přestaneme být odkladištěm nadvýroby nadnárodních koncernů.

Spolupracujeme

 


          .