ŽIVO-BYTÍ.cz - portál propojující alternativně smýšlející lidi

Máte pocit, že jste ve svém snažení a touze po lepší společnosti osamocení? Nezoufejte! Podle známého filmu (R)EVOLUCE KULTURNĚ - KREATIVNÍCH je na světě až 200 miliónů lidí, kteří si přejí změnu stejně jako vy.

Z toho vyplývá, že průměrně je to asi 30 lidí na každých 1000 obyvatel - pro vaši představu, např. v Praze by jich pak mělo být kolem 40 000! To už je velká síla, že? Pokud bychom byli schopni spolupracovat a tvořit v souladu se zákonem synergie, svět kolem nás by se změnil během krátké doby. V čem pak spočívá problém? NEVÍME O SOBĚ NAVZÁJEM! Dejme tedy ostatním vědět, že jsme ke spolupráci připraveni...

KOMU JE PORTÁL ŽIVO-BYTÍ.cz URČEN?

Pro všechny "Připravené" jsme vytvořili portál ŽIVO-BYTÍ.cz, který nám umožní propojení a vzájemnou spolupráci s dalšími lidmi z našeho blízkého okolí. Jedná se o komunikační platformu určenou především:

  • občanům nespokojeným se současnou společensko - ekonomickou situací
  • "alternativcům" různých směrů
  • politickým aktivitám "zdola"
  • permakultuře a eko-pěstování
  • alternativnímu bydlení
  • zdravému životnímu stylu
  • "konopářům"
  • LETS, alternativním finančním systémům, barterovým výměnným obchodům
  • soběstačným komunitám i jednotlivcům
  • a dalším...

Pro dosažení synergického efektu a vytvoření "pozitivního víru změn" je důležité soustředit co nejvíce činností na jedno místo. A to je právě záměrem portálu ŽIVO-BYTÍ.cz.

KOORDINAČNÍ SKUPINY

konečném důsledku však nejde jen o informace, ale především o ČINNOST, která ke změnám povede. V reálném světě se nikdy nepodaří cokoli vytvořit, bude-li naše aktivita probíhat pouze virtuálně na internetu. Těžko totiž spolu budou v realitě spolupracovat lidé, z nichž jeden je z Prahy, druhý z Ostravy a třetí z Karlových Varů.

Proto nejdůležitějším prvkem portálu ŽIVO-BYTÍ.cz jsou OKRESNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY, které propojí uživatele z blízkého okolí. Lidé se tak budou moci snadněji najít a následně i setkat a spolupracovat na smysluplných projektech.

Některé prospěšné projekty předkládáme jako náměty, ale uvítáme i podnětné připomínky a aktivní návrhy samotných uživatelů. Ty nejlepší z nich zpracujeme a předložíme ostatním, aby je mohli také realizovat...

(náhled panelu koordinační skupiny)

CO PŘIPRAVUJEME...

V současné době připravujeme nebo již máme rozpracované některé dílčí pod-projekty, které bychom v rámci portálu chtěli brzy spustit...

OSOBNÍ FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ

Personalizovaná aplikace, která umožní uživatelům sledovat online nabídku farmářských produktů a jejich nákup. Tuto aplikaci, která podpoří naše (především eko-)zemědělce, budeme provozovat ve spolupráci s vámi a koordinačními skupinami. Proto pokud byste měli zájem o její spuštění i ve vašem okrese, neváhejte a zaregistrujte se na webu. Aplikaci budeme spouštět v jednotlivých okresech postupně od počátku příštího roku, časová posloupnost bude záležet jen od vašeho zájmu.

TÉMA TÝDNE

Společně s vámi bychom chtěli intenzivně řešit témata, jež vás budou zajímat. Každý týden budeme věnovat jednomu tématu, ke kterému přineseme základní informace a vy budete mít možnost je doplňovat svými příspěvky. Závěrem týdne pak vytvoříme přehledný výstup, který bude užitečným pomocníkem pro kohokoliv, kdo bude v budoucnu hledat informace z dané oblasti. A která témata nás čekají v dohledné době? Např. Přehled alternativních komunit, Soběstačné skleníky, Mezikomunitní LETS, Alternativní zdroje energie a další.

PILÍŘE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Přejeme si, podobně jako mnoho dalších lidí, abychom my i naše děti mohli žít ve společnosti, kde se lidé k sobě budou chovat mnohem lépe, než je tomu dnes. Jsme však jen lidé a bez jistých pravidel to nepůjde. V tomto bloku chceme ve spolupráci s OBČANSKÝM SNĚMEM ČECH, MORAVY A SLEZSKA předložit a s vámi dále rozpracovávat nové PILÍŘE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. Pravidla nové společnosti by měla být jednoduchá, snadno pochopitelná komukoliv a postavená na principech "zdravého selského rozumu" a přirozenosti života. Jen tak se dostaneme z komplikovaných pravidel dnešního Systému, kterým nerozumějí ani právníci a které díky zákonům umožňují "vyvoleným" skupinám manipulaci a parazitování na většině ostatních lidí.

JAK SE ZAREGISTROVAT?

Registrace je velmi jednoduchá a je zdarma. Vyplněním registračního formuláře získáte několik výhod, jako např. osobní profil s možností přídávání oblíbených položek, nebo možnost vkládat komentáře ke článkům a diskuzím. 

Těm, kteří by chtěli prostřednictvím portálu ŽIVO-BYTÍ.cz aktivně spolupracovat s dalšími lidmi, je určena klubová sekce. Po odsouhlasení podmínek pro vstup do KLUBU získá uživatel další výhody, jako např. viditelnost osobních profilů dalších registrovaných uživatelů, možnost účastnit se klubových setkání, soutěží či přístup k projektům.

POMOZME SI NAVZÁJEM

Posláním portálu ŽIVO-BYTÍ.cz je podpora na cestě k lepší společnosti. A čím více nás půjde stejnou cestou, tím dříve tato změna nastane. Prosíme tedy, abyste dali vědět i vašim přátelům a známým o možnostech, které tento portál nabízí, případně odkaz sdíleli na sociálních sítích. A jestli najdete nějaké chybičky či nedostatky, zkuste je velkoryse přehlédnout, případně nám pomozte s jejich nápravou. Stojíme na začátku a učíme se spolu s vámi, takže ještě chvilku bude trvat, než vše bude "dokonalé"... smiley

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Spolupracujeme

 


          .